Kedves Látogató, szeretettel köszöntünk Táborunkban!

Házirend

Kérjük, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak mellett az alábbi szabályok betartásával is járulj hozzá az EZO Tábor területének megóvásához, illetve a rendezvény békés, konfliktusok és problémák nélküli lebonyolításához.

1. A Fesztiválon résztvevők biztonsága érdekében bizonyos tárgyakat és eszközöket nem hozhatsz be a rendezvény területére. Szigorúan TILOS, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, dobócsillagot, csúzlit, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangó- és rugóskést, gázsprayt, illetve más, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban meghatározott tárgyat bevinni.

3. A rendezvény területén a kijelölt helyeket leszámítva tüzet gyújtani szigorúan tilos!

4. Bódító hatású, narkotikumnak minősülő és tiltott szereket a Tábor területére behozni, illetve ott használni szintén TILOS! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmed, hogy ilyen jellegű szerek birtoklása és használata büntetőjogi felelősséggel jár!

5. Alkoholos italt szintén nem hozhatsz a Tábor területére, továbbá kérjük, hogy a Fesztivál ideje alatt ügyelj alkoholfogyasztásod mértékére, hiszen kiemelten családbarát rendezvényként kisgyermekek is látogatják az eseményt.

6. A rendezvény területére egy darab, legfeljebb 1,5 liter űrtartalmú PET palackban hozhatsz be vizet vagy üdítőt. Kérjük, legfeljebb előrecsomagolt élelmiszert hozz magaddal, mert élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi okokból csak ilyet áll módunkban beengedni. Étel és dohánytermék ésszerű keretek között, tehát nem kereskedelmi mennyiségben lehet nálad, azaz maximum 1 karton (10 doboz) cigarettát, 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül) 10 szál szivart hozhatsz magaddal. Dohánytermék vásárlására a Tábor területén belül nem lesz lehetőség.

7. Dohányozni kizárólag a kijelölt területeken szabad!

8. A Táborban szívesen látjuk házi kedvenceidet is, de tudatos, felelősségteljes gazdiként a következő néhány szabályt, kérjük, tarts be! Kutyát (a segítő kutyákon kívül) kizárólag pórázon hozhatsz be, melyet a Tábor egész időtartama alatt tarts rajta, mert teljes körű felelősséggel tartozol érte. A Tábor szervezőiként fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben a többi táborozó nyugalmát súlyosan, vagy testi épségét bármilyen mértékben fenyegető helyzet lép fel, úgy a kutyát és gazdáját azonnali távozásra kötelezzük. A rendezvény területére a segítő vagy vakvezető, illetve rendőrségi kutyákon kívül kizárólag az általános közfelfogás szerinti szelíd, a Táborozók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok jöhetnek be. A kutya belépésének további feltétele oltási könyvének felmutatása, illetve egy biléta a gazda Tábor alatt is elérhető telefonszámával. Kérjük, fokozottan ügyelj a higiéniára is, kedvenced után minden esetben takaríts fel!

9. Bár mi is gondoskodunk róla, hogy a Fesztivál területe végig tiszta legyen, kérjük, segíts te is ebben; használd a kihelyezett szemét-, illetve szelektív hulladékgyűjtőket! A PET-palackokat kupak nélkül, összenyomott állapotban helyezd a gyűjtőkbe, hogy minél több szemét férjen el bennük!

10. Az őrizetlenül, így a sátrakban hagyott csomagokért nem áll módunkban felelősséget vállalni, ezért javasoljuk, hogy értékeidet helyezd el csomag- és értékmegőrzőnkben! Az ott elhelyezett dolgokért felelősséget vállalunk, a csomagmegőrző esetében csomagonként legfeljebb 15.000,- Ft összeghatárig, az értékmegőrző esetében pedig tárgyanként legfeljebb 50.000,- Ft összeghatárig.

11. A talált tárgyakat, kérjük, a Recepcióban add le, illetve te is ott keresd, ha esetleg elvesztettél valamit.

12. A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a Táborközpont munkatársaihoz fordulhatsz. Az info@e-z-o.com e-mail címen is elérsz minket, de a Tábor ideje alatt, 0-24 óráig a 06-30-227-6615 telefonszámon is állunk rendelkezésedre.

Táborozásra vonatkozó rendelkezések

A jelen szabályzat célja a Tábor területén igénybevehető sátorhelyek használata, valamint a kemping rendjének szabályozása.

1. A Fesztivál területére történő belépésed a megváltott jegyeddel meghatározott időtartamban lehetséges.

2. A tábor területén biztosított elektromos és kommunális berendezéseket és felszerelést, azok rendeltetésének megfelelően használhatod.

3. A Tábor területén található strandon saját felelősségedre fürdőzhetsz.

4. A mosdókat, tusoló- és illemhelyeket azok rendeltetésének megfelelően, és tisztaságára ügyelve használd, kérjük, hogy figyeljetek egymásra, valamint a környezet épségére, tisztaságára!

5. Az EZO FLOW kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító, veszélyeztető szerződésszegésért felel, ezen túlmenően kifejezetten kizárja felelősségét minden káresemény kapcsán. A szálláson, vagy egyéb helyen őrizetlenül hagyott tárgyakért, csomagokért és értékekért az EZO FLOW felelősséget nem vállal.

6. A Tábor teljes időtartama alatt, valamint a szállás, illetőleg a Tábor területének elhagyása előtt kérjük a szállásod és környezetének rendbe rakását, a hulladékgyűjtő edények használatát. Tilos a Tábor területén található környezet rongálása, szennyezése!

7. Figyelemmel a Tábor családbarát jellegére, valamint, hogy annak célja a felhőtlen kikapcsolódás és feltöltődés, a Látogatók kötelesek tiszteletben tartani a közrendet és nyugalmat a Tábor területén. A Látogatók pihenését és nyugalmát biztosító éjszakai időszak a Fesztivál területén 24:00 és 7:00 óra közé esik, mely időtartamban tilos a mások nyugalmát zavaró tevékenység végzése, vagy ilyen magatartás tanúsítása.

8. A Fesztivál területén, de különösen a szálláshelyek közelében a Fesztivál területén tartózkodó kutyákat és egyéb házikedvenceket pórázon, szájkosárral, gazdájának felügyelete alatt kell tartani.

9. Kérjük, hogy a különböző károkat, a berendezések vagy felszerelések hibáját késedelem nélkül jelezd a Szervezők felé.

10. A Tábor területére előzetes engedély nélkül gépjárművel behajtani tilos.

11. Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszeged, úgy a rendezvény Szervezői vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) a Tábor területéről kivezettethetnek.

12. A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy egyéb kérdésekkel kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a Tábor honlapján megtalálható elérhetőségek bármelyikén, vagy a Táborközpontban elérhető munkatársakhoz fordulhatsz.

Parkolásra vonatkozó rendelkezések

Jelen szabályzat kiterjed a Tábor területére, valamint a Tábor közelében kijelölt ingyenes parkolókra, valamint a kijelölt parkolóban ideiglenes jelleggel hagyott gépjárművekre.
1. A Tábor területére az EZO FLOW által kiadott előzetes engedély nélkül gépjárművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek – így Tábor vendégei, valamint a Tábor szervezői, a szolgáltatók és az előadók – is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani, valamint a Tábor területén a Látogatókra mindenkor kiemelt figyelmet fordítani. A Fesztivál területén megengedett maximális sebesség: 20 km/h.

2. A kijelölt parkoló igénybevételével elfogadod a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket, egyúttal tudomásul veszed, hogy a gépjármű őrzéséért és a parkolás során a gépjárműben keletkezett károkért, a gépjárműben hagyott tárgyakért, értékekért az EZO FLOW felelősséget nem vállal.

3. A parkolók területe kizárólag gépjármű parkolására, míg a parkolókhoz vezető utak, azok gépjárművel való megközelítésére szolgálnak. A járműveket a parkolókban úgy kell leállítani, hogy azok kizárólag a kijelölt parkolóhelyet foglalják el, figyelemmel a környező járművekre is. A jármű leállítását követően az előírásoknak megfelelően köteles vagy a járművet lezárni, a kéziféket behúzni, ezzel is megelőzve a károk bekövetkezését és biztosítva a vagyonvédelmet.

5. A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek, az EZO FLOW munkatársainak utasításait a többi Látogató és a parkoló zavartalan igénybevételének biztosítása érdekében be kell tartanod.

6. A parkoló területén a gyalogosként körültekintően, fokozott figyelemmel közlekedj.

7. A parkoló a Tábor ideje alatt folyamatosan, 0-24 órában üzemel.

8. A parkolóba való behajtás nem lehetséges, ha azt az Tábor szervezői bármely rendkívüli esemény miatt lezárták, vagy a parkoló megtelt. A Fesztivál szervezői jogosultak a parkolók, és az ahhoz vezető utak részben vagy egészben történő lezárására, a forgalom korlátozására. Ez esetben a Tábor szervezői irányítják a forgalmat, tájékoztatást nyújtanak a korlátozás várható időtartamáról, illetőleg a korlátozásra, lezárásra okot adó esemény elmúltával késedelem nélkül megnyitják a lezárt területet.

9. Tilos a parkoló területén a dohányzás, vagy nyílt láng használata, a parkoló normál üzemmenetének, más gépjárművek parkolásának akadályozása, olyan gépjármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog, továbbá a rendszám nélküli, vagy a közlekedési előírásoknak nem megfelelő gépjármű leállítása. Tilos a parkoló területén a leállított járműveken szerviz munkálatokat végezni.

10. Amennyiben a jelen szabályzatban foglaltakat súlyosan vagy ismételten megszeged, úgy a Tábor szervezői vagy közreműködő partnerei (biztonsági szakemberek) a parkoló területéről kivezettethetnek.

11. A Rendezvény szervezői jogosultak a járműnek a Parkoló területéről történő elszállíttatásáról, a jármű tulajdonosa, illetve üzembentartója kockázatára és költségére gondoskodni, amennyiben a jármű akadályozza a közlekedést, más járművek parkolását, a parkolóba történő be- és kihajtást. Az elszállított jármű őrzéséről a Rendezvény szervezői nem gondoskodnak.

12. A más járműben vagy egyéb berendezésekben okozott kárért felelősséggel tartozol, az EZO FLOW nem vállal felelősséget a járművek és/vagy utasaik sérelmére a parkolók területén elkövetett, harmadik személy által okozott károkért. Kérjük, hogy az ilyen jellegű károkat a Fesztivál szervezői felé késedelem nélkül jelezd.

13. Az EZO FLOW kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító, veszélyeztető szerződésszegésért felel, nem köteles helytállni a harmadik személyek által okozott károkért, lopásért, sérülésekért. Az EZO FLOW kizárólag általános kármegelőzési célból, a szükséges forgalomirányítás és a parkolás biztonságának biztosítása érdekében alkalmaz biztonsági szolgálatot.